Alléhusene

Skanderborg Bakker

Søger poster i Vedligeholdelsesplan

Kære beboere, Som tidligere meddelt på generalforsamling, har bestyrelsen være igang med at undersøge tilbud på fuger. Vi har været i dialog med et par fugemænd, og har valgt firmaet Fugetech v/Jakob B. Bøgeskov. Det er også Jakob som foretager fugninger i forbindelse med udbedring af konstruktionsfejl ved Henrik Carlsen (Jan Tryg), og han er […]

Vedligeholdelsesplan/oversigt: Byggeteknisk gennemgangsrapport (opdateret 20. januar 2020) Tekniske bilag ses nedenfor: Murkrone Byg-Erfa Tagterrasse 23170602 Byg-Erfa Sålbænk 31_120719 Byg-Erfa 29_161216 Systembeskrivelse_generel_StoTherm_Mineral_DK_2015_ver2 Sålbænk med smartsill Vedligeholdelse_StoTherm_DK_ver3