Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts in Generalforsamling

Kære naboer/ejere

Bestyrelsen har besluttet på bestyrelsesmødet den 14/4 2020 at udskyde den ordinære generalforsamling 2020 grundet corona-krisen, som følger:

 • Udskydes til ultimo august senest september 
  • Ny opdatering primo august
  • Hvis den udskudte ordinære generalforsamling ikke kan afholdes fysisk vil den blive on-line
  • Kontingentet 2020 fastsættes på generalforsamlingen og indbetales herefter
 • Nye bestyrelsesmedlemmer – Er det noget for dig eller én af dine naboer?
 • Kasserer – Line fortsætter

Regnskab/budget 2019 samt budget 2020 er vedhæftede. (links herunder)

Regnskab 2019

Budget 2020

Mvh

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2019.

Regnskab 2018 og budget 2019 ligger i referat:

Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Allehusene

Kontingent til grundejerforening 2019

 

Kontingent for 2019 er på generalforsamling fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 5. maj 2019.

 

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordic

 

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære Naboer/ejere

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 25.04.2019, kl 19.30 i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Husk tilmelding til generalforsamlingen. Deltager du, så klik her

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra beboerne til generalforsamlingen i år.

Bestyrelsen fremlægger ikke nye forslag til generalforsamlingen i år.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
 • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller
 • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – genopstiller
 • Kurt Rasmussen nr 341 – kasserer – fraflyttet
 • Carsten Hammer Andersen – menigt medlem – fraflyttet
 • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
 • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – opstiller
 •      1ny vælges 
 1. Valg af revisor
 • Peter Henriksen Partner ved Beierholm Revision – genopstiller
 1. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
 • Morten Wickers genopstiller
 •      1 ny vælges
 1. Eventuelt


Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere kort om arbejdet med vedligeholdelsesplanen i ejerforeningen Alléhusene, Skanderborg Bakker

Medlemmerne (83 boliger) af vores ejerforening Allé-husene, Skanderborg Bakker oplever generelt, at deres boliger får skader i deres klimaskærm (ydersiden af husene fx vægge/puds). Byggetekniske rådgiver har på bestyrelsens foranledning udarbejdet en vedligeholdelsesplan på baggrund af inspektion af flere af ejerforeningens boliger. Planen er oplagt og tilgængelig på http://allehusene-skanderborgbakker.dk/

Bestyrelsen har i det seneste år fået tilføjet yderligere punkter til planen og arbejdet videre med udgangspunkt i konklusionen fra rådgivers rapport, primært med henblik på skadesudbedring, og herefter med henblik på opstart og etablering af drift- og vedligehold af boligerne i ejerforeningen. Referatet fra informationsmødet den 29.03.2019 giver et indblik i dette arbejde (se vedhæftede).

Fællesomkostninger i forbindelse med skadesudbedringer som feks rådgiver til byggesagsstyring, stillads og sikkerhedsværn vil blive indarbejdet i budgettet for det kommende år, og redegjort for under punkt 6 ‘Fremlæggelse af budget’ på dagsordenen.

På vegne af bestyrelsen,

Christian Fruelund

Formand (nr 319)

Vedligeholdelsesplan – Infomøde 29.03.2019 – referat

Ordinær GF 2018 – referat

Kære Naboer/Ejer

Deltager du, så klik her

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ​​i overensstemmelse med vedtægterne
(link til vedtægter)

onsdag den 25. april 2018, kl. 19.30

Den ordinære generalforsamling afholdes i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 formand genopstiller
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 næstformand genopstiller
  • Kurt Rasmussen nr 341 kasserer genopstiller
  • Morten Wickers nr 143 genopstiller
  • Nyt bestyrelsesmedlem vælges
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
  • Morten Wickers genopstiller
  • Ny repræsentant vælges
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.allehusene-skanderborgbakker.dk

Facebook: Alléhusene Skanderborg Bakker

 

 

Kære Naboer i GEF Allehusene Skanderborg Bakker 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Deltager du, så klik her

 I forbindelse med afstemningen i den overordnede Grundejerforening om aktivitetspladsen (se vedhæftede fil) d. 26.10.2017 har bestyrelsen besluttet at indkalde alle i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 til afstemning om vores grundejerforenings samlede stemme. Der indkaldes hermed ​​i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9.6 til ekstraordinær generalforsamling (link til vedtægter)

 onsdag den 25. oktober 2017, kl. 20.00

 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

 Valg af dirigent

 1. Kort gennemgang af forslaget fra udvalget (Gitte/Thomas)
 2. Afstemning om aktivitetsplads, jf. bilag 1 (se link forneden) og iflg vedtægternes pkt. 10.1

Aktivitetspladsen mærkes op på arealet i løbet af uge 42, så områderne kan ses. Hvis der er yderlig spørgsmål eller det kræver forklaring så skriv tilbage på denne mail.

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitetsplads udfor Alléhusene

Mail sendt ud på beboere mail den 16. oktober 2017.

Referat Generalforsamling 2017

Oplæg – Kongeforlden Generalforsamling 2017

Oplæg – Aktivitetslegeplads i Bakkerne PP

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2, Alléhusene.

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 6. april 2017 kl. 20.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

1. Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab 2016

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2017

5. Rettidigt indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

a. Morten Wickers genopstiller ikke som formand, næstformand Casper Larsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen opstiller bestyrelsesmedlem Sofie Krusell til ny formand.

2 nye bestyrelsesmedlemmer ønskes.

b. Kasserer og bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen genopstiller.

7. Valg af revisor Peter Henriksen genopstiller

8. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede

grundejerforening Skanderborg Bakker

9. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest søndag den 2. april 2017 til bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat-generalforsamling-2016