Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts in Information fra bestyrelsen

Kære beboere,

Som tidligere meddelt på generalforsamling, har bestyrelsen være igang med at undersøge tilbud på fuger. Vi har været i dialog med et par fugemænd, og har valgt firmaet Fugetech v/Jakob B. Bøgeskov.

Det er også Jakob som foretager fugninger i forbindelse med udbedring af konstruktionsfejl ved Henrik Carlsen (Jan Tryg), og han er dermed særdeles velkendt med vores huse.

Tilbuddet hos Fugetech er følgende:

395,- pr time fuge/kørsel.

75,- pr pose/tube fugemasse/silikone – inkl. bagstop.

Priserne er eksl. moms.

Anbefalet vedligeholdelse af udvendige gummifuger:

– Gennemgåes årligt (Fokus: revner, huller og slip fra puds)

– Udskiftning hvert 5. år (garanti)

– Anbefalet fuge til facadepuds: Danalim Sealflex Hybrid 522 og/eller 515 (hvis I selv vil foretage udskiftning af fuger)

Vi har lavet en aftale med Jakob om, at han vil være fysisk til stede onsdag og torsdag i den kommende uge 23 kl. 13-14 (ved den p-plads hvor Jan Tryg har sin container). I disse tidsrum, vil I bare kunne møde op og lave en gennemgang af jeres hus med henblik på at få udarbejdet tilbud fra Jakob. På den måde kan I slippe for at lave en aftale selv med Jakob og aftale tid.

Vi håber meget I vil benytte jer at dette tilbud, både for jeres egen skyld, så I sikrer optimalt vedligehold af jeres hus, men også så vores huse samlet set fremstår pæne og vedligeholdte, som vil være med til at understøtte værdien af hele området.

Obs.: Sugekoppe-sæt udlånes.
Ved udskiftning af gummifuger bag glasværn på franske altaner skal bruges et sæt dobbelt sugekopper til afmontering af glasværn. Husk at være minimum to personer til afmontering og afsæt glasset inde i værelset. Afmontering med sugekoppesættet er på eget ansvar. Skriv til bestyrelsen når du skal bruge sugekoppesættet. Kan herefter afhentes i nr 237.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Andersen fra bestyrelsen på mobil 52150298.

Mvh Bestyrelsen

Kære naboer/ejere

Bestyrelsen har besluttet på bestyrelsesmødet den 14/4 2020 at udskyde den ordinære generalforsamling 2020 grundet corona-krisen, som følger:

 • Udskydes til ultimo august senest september 
  • Ny opdatering primo august
  • Hvis den udskudte ordinære generalforsamling ikke kan afholdes fysisk vil den blive on-line
  • Kontingentet 2020 fastsættes på generalforsamlingen og indbetales herefter
 • Nye bestyrelsesmedlemmer – Er det noget for dig eller én af dine naboer?
 • Kasserer – Line fortsætter

Regnskab/budget 2019 samt budget 2020 er vedhæftede. (links herunder)

Regnskab 2019

Budget 2020

Mvh

Bestyrelsen

Valg af entreprenør

Henrik Carlsen (ved Jan Tryk) er blevet valgt som entreprenør på projektet for udbedring af boligernes skader.

Udbudsmaterialet inkl. priser og relevant materiale fordelt på boliger kan hentes her:
Samlet udbudsmateriale fra Henrik Carlsen (ved Jan Tryk)

Sådan gør du

Du skal som boligejer lave en kontrakt direkte med entreprenøren (ikke grundejerforeningen) inkl. priser og opstart-/afslutningsdato.

 • På siden herunder finder du skabelon til kontrakt inkl. priser på udbedringerne, der svarer til din hustype.
 • Her skal du krydse af ved de respektive konstruktionsfejl, du ønsker udbedret.
 • Den udfyldte og underskrevne kontrakt sendes til entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk), mail jt@henrikcarlsen.dk, mobil 30 16 26 00.
 • Du vil herefter modtage en endelig kontrakt fra entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk) med en samlet pris samt opstarts- og afslutningsdato for arbejdet.
 • Du kan desuden vælge at tilkøbe tilsyn fra rådgiver K. Kamp (ved Christian Øster) i udbedringsprocessen i et separat tillægskontrakt, der også kan findes længere nede på denne side.
 • Den udfyldte og underskrevne tillægskontrakt sendes til rådgiver K. Kamp (ved Christian Øster), mail co@kampaps.dk, mobil 52 19 24 60.

Har du meldt din skade til ejerskifteforsikringen?

Først og fremmest skal du, hvis du har en ejerskifteforsikring, anmelde dine skader (eller nærliggende risiko for skader) til dit ejerskifteforsikringsselskab, og få en afgørelse.

For ejere uden ejerskifteforsikring, eller med en afgørelse fra ejerskifteforsikringen, kan arbejdet gå i gang, når de formelle ting er på plads.

 

Skabelon til kontrakter fordelt på hustype

Download den kontrakt, der svarer til din hustype og kryds af ved de respektive konstruktionsfejl, du ønsker at få udbedret.

Kontrakten sendes udfyldt til entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk).

Kan du ikke huske, hvilken bygningstype, dit hus er, kan du finde det i denne situationsplan.

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype A

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype B

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C1

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C2

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C3

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C4

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C5

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype D

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C6

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype D2

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype E og E2

 

Rådgiveraftale for tilsyn (tillægskontrakt)

Ønsker du at tilkøbe tilsyn fra rådgiver K. Kamp skal du downloade og udfylde den nedenstående tillægskontrakt. Kontrakten sendes udfyldt til K. Kamp.

Tillægskontrakt – rådgiveraftale med K. Kamp

 

Links til øvrigt materiale vedr. udbud og udbedringer af boliger i Alléhusene Skanderborg Bakker:

UDBUDSBREV

8.00 FÆLLESBESTEMMELSER

6.01 BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

5.00 DETALJER

0.31 EKSIST. BYGN. D2

0.30 EKSIST. BYGN. E

0.29 EKSIST. BYGN. D, spejlvendt

0.28 EKSIST. BYGN. D

0.27 EKSIST. BYGN. C6

0.26 EKSIST. BYGN. C5

0.25 EKSIST. BYGN. C4

0.24 EKSIST. BYGN. C3

0.23 EKSIST. BYGN. C2

0.22 EKSIST. BYGN. C1

0.21 EKSIST. BYGN. B

0.20 EKSIST. BYGN. A

0.00 TEGNINGSFORTEGNELSE

 

Se i øvrigt vedligeholdesplanen for Alléhusene Skanderborg Bakker her

Referat fra generalforsamling 2019.

Regnskab 2018 og budget 2019 ligger i referat:

Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Allehusene

Kontingent til grundejerforening 2019

 

Kontingent for 2019 er på generalforsamling fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 5. maj 2019.

 

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordic

 

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedligeholdelsesplan/oversigt:

Tekniske bilag ses nedenfor:

 

Algebehandling

No comments

Kære beboere

Så er der nyt vedrørende algebehandling….

Bestyrelsen har aftalt med leverandøren at de kommer mandag d. 1/10 (Uge
40) hvis vejret tillader det. Hvis ikke vejret er til det den dag, så
vil de finde en anden dag i uge 40 el. 41.

De praktiske forberedelser, som den enkelte beboer skal gøre, kan læses
nedenfor eller på hjemmesiden.

Oplys husnr til Simon på simon_albers_sorensen@hotmail.com og tilføj
hvis ét af nedenstående 3 punkter vedrører din bolig:

– Vores leverandør af facadepuds anbefaler at man ikke skal have
algebehandling, hvis I har fået malet/finpudset hele facader i løbet af
sommeren.

– Har reparation på facaderne (oplys hvilke sider)

– Algebehandling udført med anden leverandør

Vi takker for opbakningen.

Mvh

Bestyrelsen for Alléhusene

Vedhæftet to breve fra Skanderborg kommune vedr. byggeri af sidste højhus.

Brev fra Skanderborg

Rettelse til høring af den 3. september

 

Vigtigt så mange skriver til: byggesag@skanderborg.dk senest den 21. september 2018.

Skrivelser:

Skrivelse til Borgmester

Situationsplan_Højland 5

Hvis I har købt el-bil/plug-in hybrid og skal have opsat en ladestander fra leverandørerne feks Clever eller EON, så sørg for at dele denne instruktion med elektrikeren, der skal sætte den op.

Se instruktionen her

Forløb-betingelser-erhverv-des tag og facade (1)

Kære Beboere

Ifølge vedtagelse på generalforsamlingen 2018, skal der gennemføres algebehandling på alle foreningens huse/skure. Alge-Stop.dk kommer derfor førstkommende hverdag i næste uge (dvs tirsdag til torsdag 22-24.05.2018) når vejret tillader at udføre opgaven dvs. vindstille vejr og tørvejr.

Alge-Stop anbefaler følgende: 

Før behandlingen:

 • Alt hvad der står inden for 3 meter fra facaderne vil kunne blive ramt af algebehandlingen.
  • Det er kun planter og blomster som kan tage skade af algebehandlingen.
  • Hold husdyr inde så længe vi er i gang med opgaven og 1-2 timer efter endt behandling. Flyt mad/vandskåle fra udendørsarealer.
  • Folk kan dække af eller rykke tingene længere end 3 meter fra facaden hvis de ikke ønsker at der skal komme væske på div. havemøbler mm.
Behandlingen: 

 • Desinficeringen har haft sin virkning i løbet af 30 minutter til 1 time.
 • Det er vind og vejr som tager algevækst ned fra tag/facade.
 • Der kan gå 6-12 mdr, inden forandringen ses på facaden. Dette afhænger af mængde og hvilken slags vækst der er på tag/facade.

Efter behandlingen:

 • Vask/skyl vinduer.
 • Vask/skyl eventuelt havemøbler mm. som har tæt på facaden.
OBS: 
 • Facader under reparation vil ikke blive behandlet
 • Maling af facade efter algebehandling bør først udføres ca 3 måneder efter algebehandlingen 
Garantien: 

 • Der er VIRKNINGS GARANTI på behandlingen. Dette indebærer at grønne alger vil blive grålige og mos gyldenbrunt 1 uge. Såfremt det ikke har ændret farve, skal du kontaktewww.Alge-Stop.dk indenfor 14 dage. Gule-, røde-, sorte alger og de grå lavvækst ændrer ikke farve.
 • Vores erfaring siger at lavvækst og mos forsvinder i løbet af 1-2 år afhængigt af mængden.

 

Vi ser frem til at vi sammen kan få gjort vores boliger mere ensartet og hvide! 🙂

 
På forhånd tak.
 
Bestyrelsen