Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts in Nyt fra den overordnede grundejerforening

Hej Alle.

Det er blevet vedtaget i den overordnede grundejerforening, ved ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2014, at anlægge en sti langs Børneriget via Prins Chr. Vænge til Kongefolden.

En stenmelssti, der laves hele vejen fra Prins Chr. Vænge til Kongefolden,  samt etablering af en 120 cm bøgehæk langs stien i samme længde
som Dalhusene række 6.

Desuden etablering af en drænløsning der i væsentlig grad vil reducere overfladevandet ved Dalhusene række 6, i haverne.

Alle udgifter betales af den overordnede grundejerforening.

Se vedhæftet PDF.

Sti langs Børneriget

Mvh.

Bestyrelsen

Hej alle

Den overordnede grundejerforening for Skanderborg Bakker har udsendt ordensreglement for fællesarealerne.

Ordensreglement Skanderborg Bakker for fællesarealerne

Mvh.

Bestyrelsen

 

Referat fra generalforsamling i den overordnede grundejerforening kan ses på linket nedenfor.

Overordnet grundejerforening, referat generalforsamling 2012

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

Til orientering kan det oplyses, at skovlegepladsen i fredskoven bag ved Dalhusene nu er færdiggjort og overdraget til den overordnede grundejerforening.

Ligeledes bliver der i disse dage installeret bænke og borde ved udsigtsplatformen ved søen.

Kasper, 217, og Troels, 149, som er Alléhusenes repræsentanter i den overordnede grundejerforening, var til generalforsamling d. 25. maj 2010. Nedenfor er de mest interessante informationer fra den seance opstillet i uprioriteret rækkefølge:

  • Sjælsø er forpligtet til at etablere bump på Frederik d. II’s Alle. Sjælsø og kommunen diskuterer i øjeblikket hvilken type bump, der skal etableres.
  • De tomme byggegrunde, hvor de resterende Højlandshuse skulle have været, ryddes i 1 meters afstand fra stien. Derudover sørger Sjælsø for at planere området 2 gange årligt.
  • Den boldbane, der er planlagt foran det første Højlandshus, er stadig ikke brugbar. Sjælsø har lovet at få Skyum til at gøre plænen spilbar.
  • Forlængelsen af Dr. Sophies Alle med bro-forbindelse til Danmarksvej udsættes til 2013 i henhold til aftale mellem kommunen og Sjælsø.
  • Hidtil har hver af grundejerforeningerne i området bidraget til den overordnede grundejerforening med 1,5 kr. pr. kvm. bolig. Det beløb hæves til 6 kr. pr. kvm. bolig fremover.
  • Sjælsøs skilte står på områder, der tilhører Sjælsø, og de vil ikke fjerne dem. De vil heller ikke acceptere hærværk mod flere skilte.