Til orientering kan det oplyses, at skovlegepladsen i fredskoven bag ved Dalhusene nu er færdiggjort og overdraget til den overordnede grundejerforening.

Ligeledes bliver der i disse dage installeret bænke og borde ved udsigtsplatformen ved søen.