Flere har gjort opmærksom på, at der mangler lys i mange af lamperne langs stien fra Alléhusene til søen. Det er den overordnede grundejerforening, der skal sørge for belysningen her, og de oplyser, at de arbejder på sagen. Lamperne langs stien mellem søen og banegården lyser slet ikke. De er i øjeblikket under overdragelse fra Sjælsø til kommunen – begge parter er gjort opmærksomme på problemet, og vi er blevet lovet, at der snart sker noget. Vi håber, det passer, og giver besked hvis vi hører nyt.