Der er nu kommet lys på stierne i området.

Sjælsø har overdraget stien fra søen mod banegården til kommunen, som herefter står for driften.

Den overordnede grundejerforening har sørget for at få skiftet defekte lyspærer i lamperne fra vores huse ned mod søen.

I er meget velkomne til at sende en mail til bestyrelsen, hvis der er ting på vores fælles arealer eller installationer, som ikke fungerer.