Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts published in marts, 2011

Som annonceret på den runddelte skrivelse udsættes generalforsamlingen til d. 6. april, kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Rettidigt indkomne forslag, herunder:
  • Forslag til etablering af skiltning ved vejene
 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af revisor
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i grundejerforeningen

  Skanderborg Bakker

 11. Orientering om sag vedrørende facader
 12. Eventuelt

Vi har indkøb et parti pærer, som passer til vejlamperne (altså dem der sidder på hvert enkelt hus’ skur-gavl). Hvis der er defekte pærer i lamperne, kan I hente en ny hos Niels-Kenneth i nr. 119. I skal selv foretage udskiftningen.