Information fra Bestyrelsen af Skanderborg Bakker 2.
Det er på Generalforsamlingen den 24. april 2014 vedtaget, at
Grundejerforeningskontingentet for 2014 bliver kr. 2.000,00. Indbetaling imødeses på reg.nr.: 6516 konto nr.: 0004255674 inden d. 30. april 2014.
Tilføj husnummer i tekstfeltet, eks. ”Nr. 341”, det vil gøre
registreringen meget nemmere.
Bestyrelsen skal samtidig igen gøre opmærksom på, at man – inden opsætning af skure, skraldespandsbeholdere mv. – skal ansøge bestyrelsen om tilladelse.
Der kan henvises til vedtægten for Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2:

vedtægt

Mvh.
Bestyrelsen
Skanderborg Bakker 2