Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts published in august, 2014

Hej Alle.

Det er blevet vedtaget i den overordnede grundejerforening, ved ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2014, at anlægge en sti langs Børneriget via Prins Chr. Vænge til Kongefolden.

En stenmelssti, der laves hele vejen fra Prins Chr. Vænge til Kongefolden,  samt etablering af en 120 cm bøgehæk langs stien i samme længde
som Dalhusene række 6.

Desuden etablering af en drænløsning der i væsentlig grad vil reducere overfladevandet ved Dalhusene række 6, i haverne.

Alle udgifter betales af den overordnede grundejerforening.

Se vedhæftet PDF.

Sti langs Børneriget

Mvh.

Bestyrelsen

Hej alle

Den overordnede grundejerforening for Skanderborg Bakker har udsendt ordensreglement for fællesarealerne.

Ordensreglement Skanderborg Bakker for fællesarealerne

Mvh.

Bestyrelsen