Til medlemmerne af grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 26.03. 2015 kl. 19.30 på Café Soul, Dagmar Centret 10, 8660 Skanderborg.

 

1.Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker

10. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest mandag den 16. marts 2015 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene