Til medlemmerne af grundejerforeningen Alléhusene Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før. Generalforsamlingen afholdes i år den 26.03. 2015 kl. 19.30 på Café Soul, Dagmar Centret 10, 8660 Skanderborg.   1.Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse […]