Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts published in april, 2016

Referat-generalforsamling-2016

Kontingent 2016

På generalforsamlingen torsdag den 28. april blev kontingent for 2016 fastsat.

Kontingent for 2016 vil være kr. 3.000,00 pr. hus, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 6. maj 2016.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik Reg. nr. 6516, Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 28.04.2016 kl. 19.30 på Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 12. Eventuelt

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest onsdag den 20. april 2016 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Generalforsamling 28. april 2016