Kære Naboer/Ejer

Deltager du, så klik her

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ​​i overensstemmelse med vedtægterne
(link til vedtægter)

onsdag den 25. april 2018, kl. 19.30

Den ordinære generalforsamling afholdes i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 formand genopstiller
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 næstformand genopstiller
  • Kurt Rasmussen nr 341 kasserer genopstiller
  • Morten Wickers nr 143 genopstiller
  • Nyt bestyrelsesmedlem vælges
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
  • Morten Wickers genopstiller
  • Ny repræsentant vælges
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.allehusene-skanderborgbakker.dk

Facebook: Alléhusene Skanderborg Bakker