Alléhusene

Skanderborg Bakker

Browsing Posts published in april, 2019

Kontingent til grundejerforening 2019

 

Kontingent for 2019 er på generalforsamling fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 5. maj 2019.

 

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordic

 

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære Naboer/ejere

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 25.04.2019, kl 19.30 i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Husk tilmelding til generalforsamlingen. Deltager du, så klik her

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra beboerne til generalforsamlingen i år.

Bestyrelsen fremlægger ikke nye forslag til generalforsamlingen i år.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
 • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller
 • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – genopstiller
 • Kurt Rasmussen nr 341 – kasserer – fraflyttet
 • Carsten Hammer Andersen – menigt medlem – fraflyttet
 • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
 • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – opstiller
 •      1ny vælges 
 1. Valg af revisor
 • Peter Henriksen Partner ved Beierholm Revision – genopstiller
 1. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
 • Morten Wickers genopstiller
 •      1 ny vælges
 1. Eventuelt


Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere kort om arbejdet med vedligeholdelsesplanen i ejerforeningen Alléhusene, Skanderborg Bakker

Medlemmerne (83 boliger) af vores ejerforening Allé-husene, Skanderborg Bakker oplever generelt, at deres boliger får skader i deres klimaskærm (ydersiden af husene fx vægge/puds). Byggetekniske rådgiver har på bestyrelsens foranledning udarbejdet en vedligeholdelsesplan på baggrund af inspektion af flere af ejerforeningens boliger. Planen er oplagt og tilgængelig på http://allehusene-skanderborgbakker.dk/

Bestyrelsen har i det seneste år fået tilføjet yderligere punkter til planen og arbejdet videre med udgangspunkt i konklusionen fra rådgivers rapport, primært med henblik på skadesudbedring, og herefter med henblik på opstart og etablering af drift- og vedligehold af boligerne i ejerforeningen. Referatet fra informationsmødet den 29.03.2019 giver et indblik i dette arbejde (se vedhæftede).

Fællesomkostninger i forbindelse med skadesudbedringer som feks rådgiver til byggesagsstyring, stillads og sikkerhedsværn vil blive indarbejdet i budgettet for det kommende år, og redegjort for under punkt 6 ‘Fremlæggelse af budget’ på dagsordenen.

På vegne af bestyrelsen,

Christian Fruelund

Formand (nr 319)

Vedligeholdelsesplan – Infomøde 29.03.2019 – referat