Referat fra generalforsamling 2019. Regnskab 2018 og budget 2019 ligger i referat: Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Allehusene