Kære naboer/ejere

Bestyrelsen har besluttet på bestyrelsesmødet den 14/4 2020 at udskyde den ordinære generalforsamling 2020 grundet corona-krisen, som følger:

  • Udskydes til ultimo august senest september 
    • Ny opdatering primo august
    • Hvis den udskudte ordinære generalforsamling ikke kan afholdes fysisk vil den blive on-line
    • Kontingentet 2020 fastsættes på generalforsamlingen og indbetales herefter
  • Nye bestyrelsesmedlemmer – Er det noget for dig eller én af dine naboer?
  • Kasserer – Line fortsætter

Regnskab/budget 2019 samt budget 2020 er vedhæftede. (links herunder)

Regnskab 2019

Budget 2020

Mvh

Bestyrelsen