Kære Naboer/Ejere

Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne (link til vedtægter her), dog udskudt fra ultimo april pga corona-pandemien.

Torsdag d. 10.09.2020, kl 19.30 på Skanderborg Fælled, VIP-lokale 1.S.05+06.
I bedes venligst placere jer i lokalet, så I sikrer den bedst mulige afstand imellem jer. I lokalet finder I en vejledning til hvordan det skal rengøres/afsprittes inden I forlader det.

Deltager du, så klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller ikke
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – fraflyttet
  • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – genopstiller
  • Christian Andersen nr 237 – menigt medlem – genopstiller som formand
  • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
  • To nye vælges (næstformand vælges på førstkommende bestyrelsesmøde)
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen