Alléhusene

Skanderborg Bakker

Kontingent til grundejerforening 2018

Kontingent for 2018 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000,00 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. maj 2018.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik

Reg. nr. 6516 og Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitetspladsen er planlagt til anlægning i uge 18.
Arbejdet forventes færdigt efter 2-3 uger. Tilgangen til fællesarealet bliver fra vej 100.

Mvh.

Bestyrelsen

Kære Naboer/Ejer

Deltager du, så klik her

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling ​​i overensstemmelse med vedtægterne
(link til vedtægter)

onsdag den 25. april 2018, kl. 19.30

Den ordinære generalforsamling afholdes i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 formand genopstiller
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 næstformand genopstiller
  • Kurt Rasmussen nr 341 kasserer genopstiller
  • Morten Wickers nr 143 genopstiller
  • Nyt bestyrelsesmedlem vælges
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
  • Morten Wickers genopstiller
  • Ny repræsentant vælges
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.allehusene-skanderborgbakker.dk

Facebook: Alléhusene Skanderborg Bakker

 

 

Information om aktivitetspladsen på nedenståenden link.

Vi holder Jer alle opdateret når endelig accept er kommet fra kommunen og tidspunkt for projektets etablering, som er forventet færdig i starten af 2018. Omkostningen for vores grundejerforening for aktivitetspladsen, kommer altså i så fald på grundejerforeningens budget og regnskab i 2018.

Ekstra ordinær generalforsamling 25 oktober 2017

Ekstra ordinær generalforsamling 26 oktober 2017

Stemmeberegning aktivitetsplads2017

Aktivitetspladsen (vedtaget)

Første forslag til aktivitetspladsen og information om lokalplaner mm.:

Forslag om aktivitetsområde

Mvh.

Bestyrelsen

 

 

Kære Naboer i GEF Allehusene Skanderborg Bakker 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Deltager du, så klik her

 I forbindelse med afstemningen i den overordnede Grundejerforening om aktivitetspladsen (se vedhæftede fil) d. 26.10.2017 har bestyrelsen besluttet at indkalde alle i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 til afstemning om vores grundejerforenings samlede stemme. Der indkaldes hermed ​​i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9.6 til ekstraordinær generalforsamling (link til vedtægter)

 onsdag den 25. oktober 2017, kl. 20.00

 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

 Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

 Valg af dirigent

 1. Kort gennemgang af forslaget fra udvalget (Gitte/Thomas)
 2. Afstemning om aktivitetsplads, jf. bilag 1 (se link forneden) og iflg vedtægternes pkt. 10.1

Aktivitetspladsen mærkes op på arealet i løbet af uge 42, så områderne kan ses. Hvis der er yderlig spørgsmål eller det kræver forklaring så skriv tilbage på denne mail.

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitetsplads udfor Alléhusene

Mail sendt ud på beboere mail den 16. oktober 2017.

Til information:
Vi har en leverandør, der kommer mandag den 2. oktober 2017 og reparerer/til retter vores belægning (fliser og brønde) på alle tre veje, dog primært 100-vejen, da den er hårdest ramt. De vil starte ca 7.30 og vil forsøge at være mindst mulig i vejen i løbet af dagen.Vi forventer ikke det forstyrrer jeres mandag og håber på jeres forståelse.

Desuden har vi fået en ny formand for grundejerforeningen da Sofie Krusell flytter fra Bakkerne. Christian Fruelund er nu formand for grundejerforeningen.

Referat Generalforsamling 2017

Oplæg – Kongeforlden Generalforsamling 2017

Oplæg – Aktivitetslegeplads i Bakkerne PP

 

Kontingent til grundejerforening 2017

Kontingent for 2017 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 3.000,00 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 15. april 2017.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik

Reg. nr. 6516 og Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2, Alléhusene.

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 6. april 2017 kl. 20.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

1. Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab 2016

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2017

5. Rettidigt indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

a. Morten Wickers genopstiller ikke som formand, næstformand Casper Larsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen opstiller bestyrelsesmedlem Sofie Krusell til ny formand.

2 nye bestyrelsesmedlemmer ønskes.

b. Kasserer og bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen genopstiller.

7. Valg af revisor Peter Henriksen genopstiller

8. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede

grundejerforening Skanderborg Bakker

9. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest søndag den 2. april 2017 til bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hej beboere

Sofie har samlet en håndværkerliste som er blevet til via anbefalinger fra andre Alléhuse beboere.

Håndværkerliste Allehusene

Mvh.

Bestyrelsen