Alléhusene

Skanderborg Bakker

Referat-generalforsamling-2016

Kontingent 2016

På generalforsamlingen torsdag den 28. april blev kontingent for 2016 fastsat.

Kontingent for 2016 vil være kr. 3.000,00 pr. hus, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 6. maj 2016.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik Reg. nr. 6516, Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 28.04.2016 kl. 19.30 på Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 12. Eventuelt

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest onsdag den 20. april 2016 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Generalforsamling 28. april 2016

 

Kontingent-2015-samt-information

 

Mvh.

Bestyrelsen

Referat af generalforsamling 2015

Til medlemmerne af grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 26.03. 2015 kl. 19.30 på Café Soul, Dagmar Centret 10, 8660 Skanderborg.

 

1.Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker

10. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest mandag den 16. marts 2015 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Hej Alle.

Det er blevet vedtaget i den overordnede grundejerforening, ved ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2014, at anlægge en sti langs Børneriget via Prins Chr. Vænge til Kongefolden.

En stenmelssti, der laves hele vejen fra Prins Chr. Vænge til Kongefolden,  samt etablering af en 120 cm bøgehæk langs stien i samme længde
som Dalhusene række 6.

Desuden etablering af en drænløsning der i væsentlig grad vil reducere overfladevandet ved Dalhusene række 6, i haverne.

Alle udgifter betales af den overordnede grundejerforening.

Se vedhæftet PDF.

Sti langs Børneriget

Mvh.

Bestyrelsen

Hej alle

Den overordnede grundejerforening for Skanderborg Bakker har udsendt ordensreglement for fællesarealerne.

Ordensreglement Skanderborg Bakker for fællesarealerne

Mvh.

Bestyrelsen

 

Information fra Bestyrelsen af Skanderborg Bakker 2.
Det er på Generalforsamlingen den 24. april 2014 vedtaget, at
Grundejerforeningskontingentet for 2014 bliver kr. 2.000,00. Indbetaling imødeses på reg.nr.: 6516 konto nr.: 0004255674 inden d. 30. april 2014.
Tilføj husnummer i tekstfeltet, eks. ”Nr. 341”, det vil gøre
registreringen meget nemmere.
Bestyrelsen skal samtidig igen gøre opmærksom på, at man – inden opsætning af skure, skraldespandsbeholdere mv. – skal ansøge bestyrelsen om tilladelse.
Der kan henvises til vedtægten for Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2:

vedtægt

Mvh.
Bestyrelsen
Skanderborg Bakker 2

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2

Referat af Generalforsamling 2014 i grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2:

REF. 24.4.14.