Alléhusene

Skanderborg Bakker

Link til PDF for Allehusene ovenlys – Vedligehold og anbefalinger

Kontingent for 2020 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 28. september 2020.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik.

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Nedenunder link til referat af Alléhusenes generalforsamling 2020.

Regnskab for 2019 og budget 2020 ligger i referat:

Referat fra Generalforsamling 2020

Kære Naboer/Ejere

Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne (link til vedtægter her), dog udskudt fra ultimo april pga corona-pandemien.

Torsdag d. 10.09.2020, kl 19.30 på Skanderborg Fælled, VIP-lokale 1.S.05+06.
I bedes venligst placere jer i lokalet, så I sikrer den bedst mulige afstand imellem jer. I lokalet finder I en vejledning til hvordan det skal rengøres/afsprittes inden I forlader det.

Deltager du, så klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller ikke
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – fraflyttet
  • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – genopstiller
  • Christian Andersen nr 237 – menigt medlem – genopstiller som formand
  • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
  • To nye vælges (næstformand vælges på førstkommende bestyrelsesmøde)
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Velkomst hilsen til nye beboere:

Velkomstbrev nye beboere Alléhusene Skanderborg Bakker

Kære alle

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Grundejerforeningens virksomhed og varetager dens formål og interesser, og derfor må vi ingen oplyse om alle tilbygninger som skure m.v. er ikke tilladt.

Bestyrelsen ønsker alle er bekendt med ordensreglementet og vedtægterne for området og håber dette respekteres.

Links til vedtægterne:

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/?page_id=3

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/wordpress/wp-content/uploads/Vedtaegter-Skanderborgbakker2.pdf

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/wordpress/wp-content/uploads/Allehusene-Ordensreglement-2019.pdf

M.v.h.

Bestyrelsen for Alléhusene

Kære beboere,

Som tidligere meddelt på generalforsamling, har bestyrelsen være igang med at undersøge tilbud på fuger. Vi har været i dialog med et par fugemænd, og har valgt firmaet Fugetech v/Jakob B. Bøgeskov.

Det er også Jakob som foretager fugninger i forbindelse med udbedring af konstruktionsfejl ved Henrik Carlsen (Jan Tryg), og han er dermed særdeles velkendt med vores huse.

Tilbuddet hos Fugetech er følgende:

395,- pr time fuge/kørsel.

75,- pr pose/tube fugemasse/silikone – inkl. bagstop.

Priserne er eksl. moms.

Anbefalet vedligeholdelse af udvendige gummifuger:

– Gennemgåes årligt (Fokus: revner, huller og slip fra puds)

– Udskiftning hvert 5. år (garanti)

– Anbefalet fuge til facadepuds: Danalim Sealflex Hybrid 522 og/eller 515 (hvis I selv vil foretage udskiftning af fuger)

Vi har lavet en aftale med Jakob om, at han vil være fysisk til stede onsdag og torsdag i den kommende uge 23 kl. 13-14 (ved den p-plads hvor Jan Tryg har sin container). I disse tidsrum, vil I bare kunne møde op og lave en gennemgang af jeres hus med henblik på at få udarbejdet tilbud fra Jakob. På den måde kan I slippe for at lave en aftale selv med Jakob og aftale tid.

Vi håber meget I vil benytte jer at dette tilbud, både for jeres egen skyld, så I sikrer optimalt vedligehold af jeres hus, men også så vores huse samlet set fremstår pæne og vedligeholdte, som vil være med til at understøtte værdien af hele området.

Obs.: Sugekoppe-sæt udlånes.
Ved udskiftning af gummifuger bag glasværn på franske altaner skal bruges et sæt dobbelt sugekopper til afmontering af glasværn. Husk at være minimum to personer til afmontering og afsæt glasset inde i værelset. Afmontering med sugekoppesættet er på eget ansvar. Skriv til bestyrelsen når du skal bruge sugekoppesættet. Kan herefter afhentes i nr 237.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Andersen fra bestyrelsen på mobil 52150298.

Mvh Bestyrelsen

Kære naboer/ejere

Bestyrelsen har besluttet på bestyrelsesmødet den 14/4 2020 at udskyde den ordinære generalforsamling 2020 grundet corona-krisen, som følger:

 • Udskydes til ultimo august senest september 
  • Ny opdatering primo august
  • Hvis den udskudte ordinære generalforsamling ikke kan afholdes fysisk vil den blive on-line
  • Kontingentet 2020 fastsættes på generalforsamlingen og indbetales herefter
 • Nye bestyrelsesmedlemmer – Er det noget for dig eller én af dine naboer?
 • Kasserer – Line fortsætter

Regnskab/budget 2019 samt budget 2020 er vedhæftede. (links herunder)

Regnskab 2019

Budget 2020

Mvh

Bestyrelsen

Valg af entreprenør

Henrik Carlsen (ved Jan Tryk) er blevet valgt som entreprenør på projektet for udbedring af boligernes skader.

Udbudsmaterialet inkl. priser og relevant materiale fordelt på boliger kan hentes her:
Samlet udbudsmateriale fra Henrik Carlsen (ved Jan Tryk)

Sådan gør du

Du skal som boligejer lave en kontrakt direkte med entreprenøren (ikke grundejerforeningen) inkl. priser og opstart-/afslutningsdato.

 • På siden herunder finder du skabelon til kontrakt inkl. priser på udbedringerne, der svarer til din hustype.
 • Her skal du krydse af ved de respektive konstruktionsfejl, du ønsker udbedret.
 • Den udfyldte og underskrevne kontrakt sendes til entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk), mail jt@henrikcarlsen.dk, mobil 30 16 26 00.
 • Du vil herefter modtage en endelig kontrakt fra entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk) med en samlet pris samt opstarts- og afslutningsdato for arbejdet.
 • Du kan desuden vælge at tilkøbe tilsyn fra rådgiver K. Kamp (ved Christian Øster) i udbedringsprocessen i et separat tillægskontrakt, der også kan findes længere nede på denne side.
 • Den udfyldte og underskrevne tillægskontrakt sendes til rådgiver K. Kamp (ved Christian Øster), mail co@kampaps.dk, mobil 52 19 24 60.

Har du meldt din skade til ejerskifteforsikringen?

Først og fremmest skal du, hvis du har en ejerskifteforsikring, anmelde dine skader (eller nærliggende risiko for skader) til dit ejerskifteforsikringsselskab, og få en afgørelse.

For ejere uden ejerskifteforsikring, eller med en afgørelse fra ejerskifteforsikringen, kan arbejdet gå i gang, når de formelle ting er på plads.

 

Skabelon til kontrakter fordelt på hustype

Download den kontrakt, der svarer til din hustype og kryds af ved de respektive konstruktionsfejl, du ønsker at få udbedret.

Kontrakten sendes udfyldt til entreprenør Henrik Carlsen (ved Jan Tryk).

Kan du ikke huske, hvilken bygningstype, dit hus er, kan du finde det i denne situationsplan.

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype A

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype B

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C1

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C2

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C3

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C4

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C5

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype D

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype C6

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype D2

19.8.5_Accept_1439_Bygningstype E og E2

 

Rådgiveraftale for tilsyn (tillægskontrakt)

Ønsker du at tilkøbe tilsyn fra rådgiver K. Kamp skal du downloade og udfylde den nedenstående tillægskontrakt. Kontrakten sendes udfyldt til K. Kamp.

Tillægskontrakt – rådgiveraftale med K. Kamp

 

Links til øvrigt materiale vedr. udbud og udbedringer af boliger i Alléhusene Skanderborg Bakker:

UDBUDSBREV

8.00 FÆLLESBESTEMMELSER

6.01 BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

5.00 DETALJER

0.31 EKSIST. BYGN. D2

0.30 EKSIST. BYGN. E

0.29 EKSIST. BYGN. D, spejlvendt

0.28 EKSIST. BYGN. D

0.27 EKSIST. BYGN. C6

0.26 EKSIST. BYGN. C5

0.25 EKSIST. BYGN. C4

0.24 EKSIST. BYGN. C3

0.23 EKSIST. BYGN. C2

0.22 EKSIST. BYGN. C1

0.21 EKSIST. BYGN. B

0.20 EKSIST. BYGN. A

0.00 TEGNINGSFORTEGNELSE

 

Se i øvrigt vedligeholdesplanen for Alléhusene Skanderborg Bakker her

Referat fra generalforsamling 2019.

Regnskab 2018 og budget 2019 ligger i referat:

Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Allehusene