Alléhusene

Skanderborg Bakker

Hermed referat fra Bestyrelsesmøde i januar. Beklager forsinkelsen 🙂

Kære beboere på Alléhusene Skanderborg Bakker,

Under normale omstændigheder vil vi sigte efter at afholde den årlige generalforsamling i april.

Det er i sagens natur svært at samle så mange mennesker på nuværende tidspunkt grundet den aktuelle Covid-19 situation. Vi både håber og forventer dog, at vi går imod bedre tider, og forsamlingsmulighederne forbedres hen over foråret.

Vi tillader os dermed, at sigte efter at kunne afholde årets generalforsamling i start juni. Hvis myndighederne ikke tillader vi mødes inden døre, så er vejret forhåbentlig med os til den tid til et udendørs møde.

Vi håber på jeres forståelse. Husk at sende eventuelle forslag til behandling inden.

Nærmere info om konkret tid og sted følger.

Mvh

Bestyrelsen

Kære beboere på Alléhusene Skanderborg Bakker,

Under normale omstændigheder vil vi sigte efter at afholde den årlige generalforsamling i april.

Det er i sagens natur svært at samle så mange mennesker på nuværende tidspunkt grundet den aktuelle Covid-19 situation. Vi både håber og forventer dog, at vi går imod bedre tider, og forsamlingsmulighederne forbedres hen over foråret.

Vi tillader os dermed, at sigte efter at kunne afholde årets generalforsamling i start juni. Hvis myndighederne ikke tillader vi mødes inden døre, så er vejret forhåbentlig med os til den tid til et udendørs møde.

Vi håber på jeres forståelse. Husk at sende eventuelle forslag til behandling inden.

Nærmere info om konkret tid og sted følger.

Mvh Bestyrelsen

Link til PDF for Allehusene ovenlys – Vedligehold og anbefalinger

Kontingent for 2020 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 28. september 2020.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik.

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Nedenunder link til referat af Alléhusenes generalforsamling 2020.

Regnskab for 2019 og budget 2020 ligger i referat:

Referat fra Generalforsamling 2020

Kære Naboer/Ejere

Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne (link til vedtægter her), dog udskudt fra ultimo april pga corona-pandemien.

Torsdag d. 10.09.2020, kl 19.30 på Skanderborg Fælled, VIP-lokale 1.S.05+06.
I bedes venligst placere jer i lokalet, så I sikrer den bedst mulige afstand imellem jer. I lokalet finder I en vejledning til hvordan det skal rengøres/afsprittes inden I forlader det.

Deltager du, så klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller ikke
  • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – fraflyttet
  • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – genopstiller
  • Christian Andersen nr 237 – menigt medlem – genopstiller som formand
  • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
  • To nye vælges (næstformand vælges på førstkommende bestyrelsesmøde)
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Deltager du, så klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Velkomst hilsen til nye beboere:

Velkomstbrev nye beboere Alléhusene Skanderborg Bakker

Kære alle

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Grundejerforeningens virksomhed og varetager dens formål og interesser, og derfor må vi ingen oplyse om alle tilbygninger som skure m.v. er ikke tilladt.

Bestyrelsen ønsker alle er bekendt med ordensreglementet og vedtægterne for området og håber dette respekteres.

Links til vedtægterne:

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/?page_id=3

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/wordpress/wp-content/uploads/Vedtaegter-Skanderborgbakker2.pdf

http://allehusene-skanderborgbakker.dk/wordpress/wp-content/uploads/Allehusene-Ordensreglement-2019.pdf

M.v.h.

Bestyrelsen for Alléhusene

Kære beboere,

Som tidligere meddelt på generalforsamling, har bestyrelsen være igang med at undersøge tilbud på fuger. Vi har været i dialog med et par fugemænd, og har valgt firmaet Fugetech v/Jakob B. Bøgeskov.

Det er også Jakob som foretager fugninger i forbindelse med udbedring af konstruktionsfejl ved Henrik Carlsen (Jan Tryg), og han er dermed særdeles velkendt med vores huse.

Tilbuddet hos Fugetech er følgende:

395,- pr time fuge/kørsel.

75,- pr pose/tube fugemasse/silikone – inkl. bagstop.

Priserne er eksl. moms.

Anbefalet vedligeholdelse af udvendige gummifuger:

– Gennemgåes årligt (Fokus: revner, huller og slip fra puds)

– Udskiftning hvert 5. år (garanti)

– Anbefalet fuge til facadepuds: Danalim Sealflex Hybrid 522 og/eller 515 (hvis I selv vil foretage udskiftning af fuger)

Vi har lavet en aftale med Jakob om, at han vil være fysisk til stede onsdag og torsdag i den kommende uge 23 kl. 13-14 (ved den p-plads hvor Jan Tryg har sin container). I disse tidsrum, vil I bare kunne møde op og lave en gennemgang af jeres hus med henblik på at få udarbejdet tilbud fra Jakob. På den måde kan I slippe for at lave en aftale selv med Jakob og aftale tid.

Vi håber meget I vil benytte jer at dette tilbud, både for jeres egen skyld, så I sikrer optimalt vedligehold af jeres hus, men også så vores huse samlet set fremstår pæne og vedligeholdte, som vil være med til at understøtte værdien af hele området.

Obs.: Sugekoppe-sæt udlånes.
Ved udskiftning af gummifuger bag glasværn på franske altaner skal bruges et sæt dobbelt sugekopper til afmontering af glasværn. Husk at være minimum to personer til afmontering og afsæt glasset inde i værelset. Afmontering med sugekoppesættet er på eget ansvar. Skriv til bestyrelsen når du skal bruge sugekoppesættet. Kan herefter afhentes i nr 237.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christian Andersen fra bestyrelsen på mobil 52150298.

Mvh Bestyrelsen