Alléhusene

Skanderborg Bakker

Referat Generalforsamling 2017

Oplæg – Kongeforlden Generalforsamling 2017

Oplæg – Aktivitetslegeplads i Bakkerne PP

 

Kontingent til grundejerforening 2017

Kontingent for 2017 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 3.000,00 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 15. april 2017.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik

Reg. nr. 6516 og Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2, Alléhusene.

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 6. april 2017 kl. 20.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

1. Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab 2016

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 2017

5. Rettidigt indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

a. Morten Wickers genopstiller ikke som formand, næstformand Casper Larsen genopstiller ikke.

Bestyrelsen opstiller bestyrelsesmedlem Sofie Krusell til ny formand.

2 nye bestyrelsesmedlemmer ønskes.

b. Kasserer og bestyrelsesmedlem Kurt Rasmussen genopstiller.

7. Valg af revisor Peter Henriksen genopstiller

8. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede

grundejerforening Skanderborg Bakker

9. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest søndag den 2. april 2017 til bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hej beboere

Sofie har samlet en håndværkerliste som er blevet til via anbefalinger fra andre Alléhuse beboere.

Håndværkerliste Allehusene

Mvh.

Bestyrelsen

Referat-generalforsamling-2016

Kontingent 2016

På generalforsamlingen torsdag den 28. april blev kontingent for 2016 fastsat.

Kontingent for 2016 vil være kr. 3.000,00 pr. hus, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 6. maj 2016.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik Reg. nr. 6516, Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 28.04.2016 kl. 19.30 på Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 8. Rettidigt indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 12. Eventuelt

Fremsend venligst forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest onsdag den 20. april 2016 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Generalforsamling 28. april 2016

 

Kontingent-2015-samt-information

 

Mvh.

Bestyrelsen

Referat af generalforsamling 2015

Til medlemmerne af grundejerforeningen Alléhusene

Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned med officiel indkaldelse tidligst 4 uger og senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år den 26.03. 2015 kl. 19.30 på Café Soul, Dagmar Centret 10, 8660 Skanderborg.

 

1.Valg af dirigent

a. Valg af referent

b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker

10. Eventuelt

 

Fremsend venligst forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, senest mandag den 16. marts 2015 til bestyrelsens e-mailadresse: bestyrelsen@allehusene-skanderborgbakker.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene