Alléhusene

Skanderborg Bakker

Kære Beboere

Nedenunder finder I referat i præsentationen fra årets generalforsamling 2023.

Kontingent for 2023 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 20. maj 2023.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Spar Nord.

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene, Skanderborg Bakker 2.

Kære Beboere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Onsdag d. 19.04.2023, kl. 20:00 på Skanderborg Fælled

Tilmelding her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Andersen nr. 237 – formand – genopstiller
  • Morten Wickers nr 143 – næstformand – genopstiller
  • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – genopstiller
  • Kenneth L. Andersen – medlem – genopstiller
  • David Taube Jensen – medlem – genopstiller
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontingent for år 2022 er på generalforsamlingen 28. april 2022, fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. juni 2022.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Spar Nord.

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene, Skanderborg Bakker

Kære Beboere

Nedenunder finder I referat i præsentationen fra årets generalforsamling.

Mvh Bestyrelsen

Kære Beboere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Torsdag d. 28.04.2022, kl 19.30 på Skanderborg Fælled

Tilmelding klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Andersen nr. 237 – formand – genopstiller
  • Kenneth Andersen nr. 133 – næstformand – genopstiller
  • Line Bundgaard nr. 341 – kasserer – genopstiller
  • Morten Wickers nr. 143 – genopstiller
  • David Taube Jensen nr. 215 – genopstiller
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat kan findes her: Link

Derudover gøres opmærksom på at tilbud omkring malerarbejder udløber i år, og muligheder for skattefradrag d. 1 april.

Dato for Generalforsamling 2022 bliver 28. april. Sæt venligst kryds i kalenderen. I vil modtage besked om tilmeldingsformular. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde igen i år, så vi i fællesskab kan drøfte og beslutte fremtidige initiativer og budget for foreningen.

Mvh Bestyrelsen

Referat kan finde her:

Link

Kontingent for 2021 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. juli 2021.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik (opkøbt af Spar Nord).

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Kære beboere

Som nævnt på årets GEF, skriver vi hermed til jer, hvis I ønsker at få malet jeres bolig.
Foreningens, samt rådgivers opfordring og anbefaling i forlængelse af diverse udbedringer er at vedligeholde boligen ved at male.

Bestyrelsen har sammen med Jan Tryk lavet en ramme I kan arbejde videre med og som er tilpasset de enkelte boligtyper A til E.

Der er to muligheder i vedhæftet bestillingsseddel:
(1) Jan Tryk udfører opgaven
(2) I kan købe de relevante pudsmaterialer til en fast pris gennem Jan Tryk og står selv for at udføre opgaven

I kan opnå rabat på forskellig vis:
– Håndværkerfradrag på udendørs maling https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 som er ca. 25% af arbejdsløn (specificeret på bestillingsseddel)
– 5 % rabat fra Jan Tryk, hvis I går det sammen med en nabo (hvis bolig man hænger sammen med f.eks. dobbelthus).

Vedhæftet er også beskrivelse af behandlingsmetode og -materialer samt datablad fra STO.
Beskrivelse af malerarbejde
STO datablad
Accept boligtype A
Accept boligtype B
Accept boligtype C
Accept boligtype D
Accept boligtype E

Genbehandling og vedligeholdelse med maling af facadepuds kan sammenlignes med ditto af et træhus. Maling anbefales at skulle udføres ca. hvert 7-10 år. (Afventer svar fra STO)

Vi håber I vil være med til at vedligeholde jeres bolig så vi fortsat kan fremstå som en attraktiv forening i Skanderborg Bakker.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.