Alléhusene

Skanderborg Bakker

Referat fra generalforsamling 2019.

Regnskab 2018 og budget 2019 ligger i referat:

Referat Generalforsamling 2019 Grundejerforeningen Allehusene

Kontingent til grundejerforening 2019

 

Kontingent for 2019 er på generalforsamling fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 5. maj 2019.

 

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordic

 

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære Naboer/ejere

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 25.04.2019, kl 19.30 i ét af mødelokalerne på Rådhuset, Fælleden, 8660 Skanderborg. Læs mødelokale på skærmen i foyeren. Der vil være forplejning i form af drikkevarer.

Husk tilmelding til generalforsamlingen. Deltager du, så klik her

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra beboerne til generalforsamlingen i år.

Bestyrelsen fremlægger ikke nye forslag til generalforsamlingen i år.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsen
 • Christian Fruelund nr. 319 – formand – genopstiller
 • Simon Albers Sørensen nr. 229 – næstformand – genopstiller
 • Kurt Rasmussen nr 341 – kasserer – fraflyttet
 • Carsten Hammer Andersen – menigt medlem – fraflyttet
 • Morten Wickers nr 143 – menigt medlem – genopstiller
 • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – opstiller
 •      1ny vælges 
 1. Valg af revisor
 • Peter Henriksen Partner ved Beierholm Revision – genopstiller
 1. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
 • Gitte Kjær Andersen genopstiller ikke
 • Morten Wickers genopstiller
 •      1 ny vælges
 1. Eventuelt


Bestyrelsen vil på generalforsamlingen orientere kort om arbejdet med vedligeholdelsesplanen i ejerforeningen Alléhusene, Skanderborg Bakker

Medlemmerne (83 boliger) af vores ejerforening Allé-husene, Skanderborg Bakker oplever generelt, at deres boliger får skader i deres klimaskærm (ydersiden af husene fx vægge/puds). Byggetekniske rådgiver har på bestyrelsens foranledning udarbejdet en vedligeholdelsesplan på baggrund af inspektion af flere af ejerforeningens boliger. Planen er oplagt og tilgængelig på http://allehusene-skanderborgbakker.dk/

Bestyrelsen har i det seneste år fået tilføjet yderligere punkter til planen og arbejdet videre med udgangspunkt i konklusionen fra rådgivers rapport, primært med henblik på skadesudbedring, og herefter med henblik på opstart og etablering af drift- og vedligehold af boligerne i ejerforeningen. Referatet fra informationsmødet den 29.03.2019 giver et indblik i dette arbejde (se vedhæftede).

Fællesomkostninger i forbindelse med skadesudbedringer som feks rådgiver til byggesagsstyring, stillads og sikkerhedsværn vil blive indarbejdet i budgettet for det kommende år, og redegjort for under punkt 6 ‘Fremlæggelse af budget’ på dagsordenen.

På vegne af bestyrelsen,

Christian Fruelund

Formand (nr 319)

Vedligeholdelsesplan – Infomøde 29.03.2019 – referat

Vedligeholdelsesplan/oversigt:

Tekniske bilag ses nedenfor:

 

Algebehandling

No comments

Kære beboere

Så er der nyt vedrørende algebehandling….

Bestyrelsen har aftalt med leverandøren at de kommer mandag d. 1/10 (Uge
40) hvis vejret tillader det. Hvis ikke vejret er til det den dag, så
vil de finde en anden dag i uge 40 el. 41.

De praktiske forberedelser, som den enkelte beboer skal gøre, kan læses
nedenfor eller på hjemmesiden.

Oplys husnr til Simon på simon_albers_sorensen@hotmail.com og tilføj
hvis ét af nedenstående 3 punkter vedrører din bolig:

– Vores leverandør af facadepuds anbefaler at man ikke skal have
algebehandling, hvis I har fået malet/finpudset hele facader i løbet af
sommeren.

– Har reparation på facaderne (oplys hvilke sider)

– Algebehandling udført med anden leverandør

Vi takker for opbakningen.

Mvh

Bestyrelsen for Alléhusene

Vedhæftet to breve fra Skanderborg kommune vedr. byggeri af sidste højhus.

Brev fra Skanderborg

Rettelse til høring af den 3. september

 

Vigtigt så mange skriver til: byggesag@skanderborg.dk senest den 21. september 2018.

Skrivelser:

Skrivelse til Borgmester

Situationsplan_Højland 5

Hvis I har købt el-bil/plug-in hybrid og skal have opsat en ladestander fra leverandørerne feks Clever eller EON, så sørg for at dele denne instruktion med elektrikeren, der skal sætte den op.

Se instruktionen her

Forløb-betingelser-erhverv-des tag og facade (1)

Kære Beboere

Ifølge vedtagelse på generalforsamlingen 2018, skal der gennemføres algebehandling på alle foreningens huse/skure. Alge-Stop.dk kommer derfor førstkommende hverdag i næste uge (dvs tirsdag til torsdag 22-24.05.2018) når vejret tillader at udføre opgaven dvs. vindstille vejr og tørvejr.

Alge-Stop anbefaler følgende: 

Før behandlingen:

 • Alt hvad der står inden for 3 meter fra facaderne vil kunne blive ramt af algebehandlingen.
  • Det er kun planter og blomster som kan tage skade af algebehandlingen.
  • Hold husdyr inde så længe vi er i gang med opgaven og 1-2 timer efter endt behandling. Flyt mad/vandskåle fra udendørsarealer.
  • Folk kan dække af eller rykke tingene længere end 3 meter fra facaden hvis de ikke ønsker at der skal komme væske på div. havemøbler mm.
Behandlingen: 

 • Desinficeringen har haft sin virkning i løbet af 30 minutter til 1 time.
 • Det er vind og vejr som tager algevækst ned fra tag/facade.
 • Der kan gå 6-12 mdr, inden forandringen ses på facaden. Dette afhænger af mængde og hvilken slags vækst der er på tag/facade.

Efter behandlingen:

 • Vask/skyl vinduer.
 • Vask/skyl eventuelt havemøbler mm. som har tæt på facaden.
OBS: 
 • Facader under reparation vil ikke blive behandlet
 • Maling af facade efter algebehandling bør først udføres ca 3 måneder efter algebehandlingen 
Garantien: 

 • Der er VIRKNINGS GARANTI på behandlingen. Dette indebærer at grønne alger vil blive grålige og mos gyldenbrunt 1 uge. Såfremt det ikke har ændret farve, skal du kontaktewww.Alge-Stop.dk indenfor 14 dage. Gule-, røde-, sorte alger og de grå lavvækst ændrer ikke farve.
 • Vores erfaring siger at lavvækst og mos forsvinder i løbet af 1-2 år afhængigt af mængden.

 

Vi ser frem til at vi sammen kan få gjort vores boliger mere ensartet og hvide! 🙂

 
På forhånd tak.
 
Bestyrelsen

Ordinær GF 2018 – referat

Kontingent til grundejerforening 2018

Kontingent for 2018 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000,00 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. maj 2018.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik

Reg. nr. 6516 og Konto nr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen