Alléhusene

Skanderborg Bakker

Kontingent for år 2022 er på generalforsamlingen 28. april 2022, fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. juni 2022.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Spar Nord.

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene, Skanderborg Bakker

Kære Beboere

Nedenunder finder I referat i præsentationen fra årets generalforsamling.

Mvh Bestyrelsen

Kære Beboere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Torsdag d. 28.04.2022, kl 19.30 på Skanderborg Fælled

Tilmelding klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Andersen nr. 237 – formand – genopstiller
  • Kenneth Andersen nr. 133 – næstformand – genopstiller
  • Line Bundgaard nr. 341 – kasserer – genopstiller
  • Morten Wickers nr. 143 – genopstiller
  • David Taube Jensen nr. 215 – genopstiller
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat kan findes her: Link

Derudover gøres opmærksom på at tilbud omkring malerarbejder udløber i år, og muligheder for skattefradrag d. 1 april.

Dato for Generalforsamling 2022 bliver 28. april. Sæt venligst kryds i kalenderen. I vil modtage besked om tilmeldingsformular. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde igen i år, så vi i fællesskab kan drøfte og beslutte fremtidige initiativer og budget for foreningen.

Mvh Bestyrelsen

Referat kan finde her:

Link

Kontingent for 2021 er på generalforsamlingen fastsat til kr. 4.000 pr. husstand, og beløbet skal være betalt til foreningens konto senest den 1. juli 2021.

Beløbet skal betales til foreningens konto i Banknordik (opkøbt af Spar Nord).

Regnr. 6516, kontonr. 0004255674

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alléhusene

Kære beboere

Som nævnt på årets GEF, skriver vi hermed til jer, hvis I ønsker at få malet jeres bolig.
Foreningens, samt rådgivers opfordring og anbefaling i forlængelse af diverse udbedringer er at vedligeholde boligen ved at male.

Bestyrelsen har sammen med Jan Tryk lavet en ramme I kan arbejde videre med og som er tilpasset de enkelte boligtyper A til E.

Der er to muligheder i vedhæftet bestillingsseddel:
(1) Jan Tryk udfører opgaven
(2) I kan købe de relevante pudsmaterialer til en fast pris gennem Jan Tryk og står selv for at udføre opgaven

I kan opnå rabat på forskellig vis:
– Håndværkerfradrag på udendørs maling https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 som er ca. 25% af arbejdsløn (specificeret på bestillingsseddel)
– 5 % rabat fra Jan Tryk, hvis I går det sammen med en nabo (hvis bolig man hænger sammen med f.eks. dobbelthus).

Vedhæftet er også beskrivelse af behandlingsmetode og -materialer samt datablad fra STO.
Beskrivelse af malerarbejde
STO datablad
Accept boligtype A
Accept boligtype B
Accept boligtype C
Accept boligtype D
Accept boligtype E

Genbehandling og vedligeholdelse med maling af facadepuds kan sammenlignes med ditto af et træhus. Maling anbefales at skulle udføres ca. hvert 7-10 år. (Afventer svar fra STO)

Vi håber I vil være med til at vedligeholde jeres bolig så vi fortsat kan fremstå som en attraktiv forening i Skanderborg Bakker.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Kære Beboere,

Vedhæftet finder I referat og præsentation fra årets GEF.

Derudover er der vedhæftet regnskab og budget fra den overordnede grundejerforening i bakkerne, plus bilagsmateriale vedr. forslag til initiativer omkring biodiversitet. Der afholdes GEF her d. 22 juni, hvorefter I vil få tilsendt et eventuelt revideret budget, som også vil blive lagt på vores hjemmeside til info.

Info og materiale omkring malerarbejde vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte for konstruktive inputs og gode drøftelser. Dejligt med den store opbakning.

Også stort tillykke og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer; Kenneth Andersen (nr. 133) og David Jensen (nr. 215).

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer 🙂

Mvh Bestyrelsen

Booking:
Man kan låne vores grundejerforenings fællestelt. Som udgangspunkt gælder det fra kl. 12:00 på dagen til kl. 12:00 næste dag.

Teltet er gratis at låne og som udgangspunkt kan man kun booke 1 dag ad gangen. Teltet kan lukkes helt til i alle sider og måler 6 x 3 meter.

Man booker ved at sende en mail med forespørgsel på dato til bestyrelsen, som svarer om det er muligt. Man afhenter selv teltet og leverer det der igen. (Morten hus nr: 143).

Det er kun husstande på de 3 veje der kan låne teltet, og teltet må ikke lånes hvis formålet ikke er at sætte det op ved en husstand på en af de 3 veje.

Opstilling / nedtagning / vedligeholdelse
Læs venligst de vedhæftede manualer, som også vil følge med teltet. Hvis vi alle er omhyggelige når teltet sættes op og pakkes sammen, kan vi have glæde af teltet de næste mange år.

Hvis man opdager fejl, skader eller lign., skal det straks oplyses.

God fornøjelse.

Kære Beboere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne (link til vedtægter her), dog udskudt fra ultimo april pga. Covid-19 situationen.

Onsdag d. 09.06.2021, kl 19.30 på Skanderborg Fælled, Lokale 1.Ø.30+31
I bedes venligst placere jer i lokalet, så I sikrer den bedst mulige afstand imellem jer. I lokalet finder I en vejledning til hvordan det skal rengøres/afsprittes inden I forlader det.

Tilmelding klik her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsen
  • Christian Andersen nr. 237 – ønsker ikke at fortsætte som formand, men gerne blive i bestyrelsen
  • Morten Wickers nr 143 – næstformand – genopstiller
  • Line Bundgaard nr 341 – kasserer – genopstiller
  • Ny formand og nyt mening medlem skal vælges.
 9. Valg af revisor
  • Peter Henriksen Partner ved AP Statsautoriserede Revisorer – genopstiller
 10. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker
  • Christian Andersen – genopstiller
  • Morten Wickers – genopstiller
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen